Dňa 27.08.2023 zorganizovala ALKA, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, tréneri z programu – Tréneri v škole a rekondičné centrum Move on Košice.

Ani mimoriadne horúce počasie neodradilo rodiny zúčastniť sa športového dopoludnia na lúke v Čermeli.
Deti prechádzali rôzne prekážkové dráhy, hádzali lopty, manipulovali s kruhmi, hľadali športové náradie porozhadzované po lúke a využili aj krásnu preliezačku pri kiosku Ovečka.
Okrem vysokých teplôt dnes pre trénerov bola výzvou tiež veľkosť a variabilita skupiny.
Rôzny vek detí, rôzne záujmy aj odlišná aktuálna nálada 🙂. To všetko je podnetom na rozvíjanie kreativity trénerov.
Ale veľa spolu rozprávame, počúvame názory rodičov, zachovávame, čo je dobré a snažíme sa posúvať v oblastiach, v ktorých vidíme priestor na zlepšenie.
Ďakujeme trénerom za ich nasadenie, rodičom za dôveru a deťom za ich hravosť.
Dnešné športové predpoludnie zorganizovala Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ALKA, tréneri z programu @ke.trenerivskole Tréneri v škole a rekondičné centrum @moveon_ke.
o.z. Nestačí len prežiť ďakujeme za skvelé pohostenie a medaile v podobe lízaniek.
Spoločnosti Alaska Foods, s.r.o. za veľmi milé prekvapenie v podobe kukuričných trubičiek, na ktorých si pochutnali deti aj dospelí.
Podujatie podporilo aj mesto Kosice Košice – Mesto Košice.