Kontakt

„Nestačí len prežiť“, o. z.
Komenského 3, 040 01 Košice

IČO: 42319315

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK5183300000002801546870

Tel.: 0905 389 811
email: nestacilenprezit@gmail.com