O nás

„Nestačí len prežiť“, o.z. je občianske združenie podporujúce špeciálnu triedu „Vytrvalí slimáčikovia“ zdriadenú pri EMŠ Sovičky, Exnárova 10, 040 22 Košice.

Špeciálna trieda „Vytrvalí slimáčikovia“ má veľa čo ponúknuť.

  • Výchova, vzdelávanie a rozvoj detí sa uskutočňuje aj s využitím špeciálnych učebných pomôcok tzv. Montessori materiálu v duchu hesla : „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“
  • Prijímame deti vo veku od 3 – 6 rokov s poruchami vývinu, so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a so zdravotným znevýhodnením počas celého školského roka.
  • Ponúkame úvodný adaptačný program pre ľahšie zvládnutie nástupu do materskej školy.
  • V triede sú deti vo veku od 3 – 6 rokov, pričom celkový počet detí nepresiahne 8.
  • Malý kolektív detí umožňuje individuálny prístup k ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám počas celodennej starostlivosti rešpektujúcej potreby detí a rodičov.
  • Špeciálne  pedagogičky z bývalého Detského centra prof. Th. Hellbrüggeho pri DFN v Košiciach aplikujú svoje skúsenosti na podporu intelektuálneho a sociálneho rastu detí podľa ich individuálnych možností a schopností.
  • Špeciálna trieda je prístupná deťom v čase od 6.30 – 17.00 hod., v ktorom sa snažíme deťom zabezpečiť priaznivé podmienky na ich ďalší rozvoj a uplatnenie v živote.