Dňa 29.10.2023 sme spolu s OZ Tvorivá dielňa zorganizovali Jesenné tvorenie 

Jesenné tvorenie pre detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich súrodencov. Zabavili sa, veľa sa naučili a krásne veci vytvorili – SPOLU. Veď posúďte sami …

Toto podujatie podporilo Mesto Košice.