2 % z daní

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno: ,,Nestačí len prežiť“, o. z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42319315
Sídlo: Exnárova 10
Obec: Košice
PSČ: 040 22

Tlačivá potrebné k poukázaniu 2% za zdaňovacie obdobie 2021 (v kalendárnom roku 2022):

Žiadosť o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň
Vyhlásenie o poukázaní 2 % z daní
Potvrdenie o zaplatení dane

Ak sa rozhodnete venovať Vaše 2% z daní nášmu občianskemu združeniu „Nestačí len prežiť“ o. z., tak postup je veľmi jednoduchý:

1. Ak ste zamestnanci a daňové priznanie za Vás vyplní zamestnávateľ

Do 15. februára 2023 požiadate prosím svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)”. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte svojmu zamestnávateľovi.

Zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech Vami vybranej mimovládnej organizácie, musí to však byť minimálne 3 €.

Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali a identifikačné údaje nášho občianskeho združenia. (Ak si ho stiahnete z našej stránky, kolónky sú už vyplnené)

Do 2. mája 2023 doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s originálom Potvrdenia o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech nášho občianskeho združenia.

2. Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami

Dve percentá z dane môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2023 k dani z príjmov za rok 2022, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2022 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Do tohto oddielu vpíšte údaj nášho občianskeho združenia uvedené vyššie.

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Do tohto oddielu vpíšte údaj nášho občianskeho združenia uvedené vyššie.

3. Ak ste právnická osoba

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2022 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Do tohto oddielu vpíšte údaj nášho občianskeho združenia uvedené vyššie.

Ďakujeme.