31.05.2013 Deň detí

Ďakujeme Východoslovenskej energetike, a. s. (VSE), ktorá prispela k spríjemneniu Dňa detí peknými darčekmi. Poďakovanie patrí aj fi. PEPETOUR – Peter Ondráček, ktorá pre spestrenie krásneho dopoludnia zabezpečila 2 poníkov… Read more »