Kategória: Akcie pre deti

05.12.2014 Mikuláš

A prišiel k nám Mikuláš. OZ v spolupráci s McDonald´s Košice znova zorganizovali pekné posedenie. Mikuláš, anjel a čert potešili naše deti a rozdali pekné darčeky a my sme ich… Read more »

14.06.2014 Deň detí 2014

Veľká vďaka patrí Východoslovenskej energetike a. s. (VSE), ktorá aj tento rok ako hlavný sponzor prispela k radosti z Dňa detí peknými darčekmi. Pekné dopoludnie prežili naše deti s poníkmi… Read more »

06.12.2013 Mikuláš

Ďakujeme McDonald´s Košice a p. Ing. Anne Majorovej, za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní Mikuláša a za milé prekvapenia v štedrých balíčkoch pre naše deti. Patrí Vám naša vďaka.

19.06.2013 Rozlúčka detí

Rozlúčka s deťmi, ktoré odchádzajú z Detského centra do 1.ročníka. Kolektív Detského centra DFN Košice Vám želá do ďalšieho života veľa radosti a šťastia.

31.05.2013 Deň detí

Ďakujeme Východoslovenskej energetike, a. s. (VSE), ktorá prispela k spríjemneniu Dňa detí peknými darčekmi. Poďakovanie patrí aj fi. PEPETOUR – Peter Ondráček, ktorá pre spestrenie krásneho dopoludnia zabezpečila 2 poníkov… Read more »