Kontakt

„Nestačí len prežiť“, o. z.
Exnárova 10, 040 22 Košice

IČO: 42319315

Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK8911110000001195433010

Tel.: 0905 389 811
email: nestacilenprezit@gmail.com