Pozvánka na mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia členov združenia v Detskom centre pri DFN, Obrancov mieru 18, 040 01 Košice, ktoré sa uskutoční 12.10.2016 o 16:00 hod.