Dňa 20.08.2023 zorganizovala ALKA, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, tréneri z programu – Tréneri v škole a rekondičné centrum Move on Košice.

Nedeľné dopoludnie sme snáď ani nemohli stráviť príjemnejšie ako v spoločnosti rodín na lúke v Čermeli pri kiosku Ovečka.
Decká sa dve hodiny bláznili pod dohľadom trénerov z programu Tréneri v škole a rekondičného centra Move On.
Aj keď sme boli veľká skupina, tréneri nám na úvod ukázali skvelú aktivitu na zapamätanie si mien.
Rodičia spočiatku nemo sledovali blázniace sa ratolesti a neskôr sa rozbehli živé debaty pri káve a kofole.
Deti si s krátkymi prestávkami na doplnenie tekutín vyskúšali rôzne loptové hry, pohybovali sa ako zvieratká, prešli prekážkové dráhy, bosé nohy pomasírovali prechádzkou po senzoricky atraktívnych materiáloch.
Nechýbalo preťahovanie lanom a na záver prekvapenie v podobe maskota Cvička, ktorý mal u detí obrovský úspech.
o.z. Nestačí len prežiť darovalo deťom a trénerom za ich skvelé výkony lízankové medaile.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie!
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením @ke.trenerivskole @moveon_ke @alka.help @moveon_miro Michaela Vlasáková MamaZu. Zuzka Slovenská Pásztorová Ivka Podlesná Katarína Popovič Slosarčíková Petra Schréterová @malyprinc_aut #nestacilenprezit