Nestačí len prežiť“

V čase vzniku bolo občianske združenie „Nestačí len prežiť“, o. z. pri Detskom centre hlavne združením zdravotníckych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológa, pracujúcich v Detskom centre pri Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice a rodičov detí, ktoré navštevovali Detské centrum prof. Theodora Hellbrüggeho na ulici Obrancov mieru č. 18 v Košiciach. Na jeseň 2016 bolo Detské centrum prof. Theodora Hellbrüggeho rozhodnutím DFN Košice zrušené.

Niekoľko rodičov a bývalých zamestnancov sa rozhodlo pokračovať v činnosti občianskeho združenia a aspoň čiastočne naďalej pomáhať deťom a ich rodinám, ktorým Detské centrum dovtedy pomáhalo. Na jeseň 2016 sa podieľalo na vzniku špeciálnej triedy „Vytrvalí slimáčikovia“ zriadenej pri EMŠ Sovičky, Exnárova 10, 040 22 Košice určenej pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. O rok neskôr, v roku 2017, už vo veľkej miere participovalo na zriadení Evanjelickej špeciálnej materskej školy, Exnárova 10, 040 22 Košice. EŠMŠ je zriadená za účelom poskytovania výchovy a vzdelávania deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Naše ciele

Ambíciou občianskeho združenia „Nestačí len prežiť“, o. z. je vybudovať v iných priestoroch podobne fungujúce zariadenie ako bolo Detské centrum prof. Theodora Hellbrüggeho a nadviazať tak na kvalitatívne výsledky tohto zariadenia. Zameriavame sa na nájdenie modelu, ktorý by poskytoval deťom so zdravotným znevýhodnením a deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami komplexnejšiu interdisciplinárnu starostlivosť.

O nás

„Nestačí len prežiť“, o. z. je združením, ktoré bolo zaregistrované MV SR dňom 16.11.2012.

Pôvodný názov združenia obsahoval aj dodatok pri Detskom centre. V čase vzniku to bolo združenie hlavne zdravotníckych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológa, pracujúcich v Detskom centre pri Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice a rodičov detí, ktoré navštevovali Detské centrum prof. Theodora Hellbrüggeho na ulici Obrancov mieru č. 18 v Košiciach. Toto centrum bolo vysunutým pracoviskom DFN Košice. 

Aktuality

SPOLU JE NÁM LEPŠIE

... bolo PESTRO a úžasne SPOLU. S príchodom chladnejších mesiacov sme začali uvažovať o presunutí našich športovo-rodinných dopoludní do interiéru....

Sponzorstvo

Sponzorské príspevky môžete posielať priamo na náš účet: 1195433010/1111 – UniCredit Bank – do poznámky pre prijímateľa platby prosím uveďte slovo DAR + Vaše údaje.

Každá pomoc je pre nás vítaná a preto neváhajte poslať hoci aj malú jednorazovú čiastku, určite Vám budeme vďační.

Ďakujeme za podporu.

Podporujú nás

Kontakt

„Nestačí len prežiť“, o. z. Komenského 3, 04001 Košice

0905 389 811

nestacilenprezit@gmail.com

IČO: 42319315 Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN: SK5183300000002801546870